Programi

1. AKTIVNO GRAĐANSTVO

Program ima za cilj osnažiti građane za doprinos pozitivnim promjenama i izgradnji i

poboljšanju demokratskog društva razvijajući njihovu građansku kompetenciju u njenim

različitim dimenzijama: ljudska pravaškoj, političkoj, soicijalnoj, interkulturalnoj, ekonomskoj

i ekološkoj dimenziji. Program je orjenitiran na:

  • Izgradnju kapaciteta građana za demokratsko sudjelovanje u društvu, s posebnim

naglaskom na izgradnju kapaciteta mladih

  •  Javna promocija koncepta aktivnog građanstva
  •  Upoznavanje s demokratskim institucijama u Hrvatskoj i Europi

2. LOKALNA DEMOKRACIJA

Program doprinosi izgradnji kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnoga društva u

području javnih politika, dobre uprave i poticanje građanskog sudjelovanja u procesu

donošenja odluka. Orjentiran je na sljdeća područja:

  •  Izgradnja kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnoga društva u zemljama

europskoga susjedstva

  • Doprinos razvoju inovativnih i učinkovitih načina građanskog sudjelovanja u razvoju

javnih politika na lokalnoj razini kroz poticanje umrežavanja lokalnih vlasti i

organizacija civilnog društva na regionalnoj i europskoj razini

3. EUROPSKA POVIJEST I EUROPSKI IDENTITET

Program doprinosi izgradnji europskog identiteta i usmjeren j aka sljdećim područjim

aktivnosti:

  • Neformalna edukacija o povijesti Europe i europskih integracija s posebnim

naglaskom na mir, demokraciju, ljudska prava i osnovne europske vrijednosti

  •  Aktivnosti usmjerene na podsjećanje građana na tamnu stranu europske povijesti i

njene žrtve

  • Podizanje razine svijesti o povezanosti lokalnog i europskog kulturnog nasljeđa i

europskom identitetu

  • Doprinos razvoju interkulturalne kompetencije građana
Share

ALDA EUROPE

alda-logo

Nacionalna zaklada

Agencija lokalne demokracije je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

veliki rgb

Newsletter registracija

Ime:
E-mail: