KONTEKST:
Agencija lokalne demokracije u Osijeku (ALD Osijek) je nevladina, neprofitna udruga osnovana 1993. godine kao program potpore Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe  s ciljem poticanja lokalne demokracije, poštivanja ljudskih prava, održivog razvoja i lokalnog ekonomskog razvoja u ratom pogođenoj Istočnoj Hrvatskoj. Udruga je registrirana u Registru udruga RH od 2001. godine. Osnovana je na principima de-centralizirane međunarodne suradnje a od 1999. godine je i članica Asocijacije agencija lokalne demokracije – ALDA ( www.alda-europe.eu ), široke europske mreže sa sjedištem u Strasbourg-u, Francuska.
Od svog osnutka 1993. godine ALD Osijek, sukladno svojoj misiji, podržava demokraciju na lokalnoj razini osnažujući i izgrađujući kapacitete različitih lokalnih dionika i ciljanih skupina kako bi  postali učinkoviti akteri  svojih lokalnih zajednica i praktičari demokratske vladavine prava koji pozitivno utječu na socijalni i ekonomski razvoj Istočne Hrvatske.

NAŠA MISIJA:

Neformalnom edukacijom lokalnih kapaciteta, umrežavanjem i informiranjem doprinijeti socijalnom i gospodarskom oporavku i razvoju Istočne Hrvatske.

STRATEŠKI CILJEVI:
•    Izgradnja  socijalnog kapitala i ponovno uspostavljanje povjerenja u Istočnoj Hrvatskoj
•    Umrežavanje lokalnih dionika s europskim partnerima
•    Promocija koncepta aktivnog europskog demokratskog građanstva
•    Promocija EU programa za mlade
•    Promocija EU politika – poljoprivredne, ruralne i politike održivog razvoja
•    Poticanje novih, kreativnih inicijativa koje pridonose održivom razovju
•    Uključivanje tradicije i baštine u nove razvojne trendove

PROGRAMI I CILJANE GRUPE:
Projekti i aktivnosti  koje provodi ALD Osijek se mogu podijeliti u dva osnovna programska područja:

1)    Promocija europskih standarda i vrijednosti
Ovaj program nastoji  na jednostavan i običnom građaninu prihvatljiv  način upoznati lokalne zajednice s ciljevima, vrijednostima i načinom funkcioniranja institucija i politika Europske unije. Cilj ovog programa je demistificirati članstvo  u Europskoj uniji  i na taj način Hrvatskoj olakšati put intergriranja u EU. Važna ciljana skupina ovog programa su predstavnici lokalnih  vlasti, predstavnici organizacija civilnog društva i mladi.

2)    Potpora lokalnom ekonomskom razvoju
Cilj ovog programa je predstaviti i ukazati na različite mogućnosti i modele razvoja sukladne EU politikama – prije svega poljoprivrednoj, te politici ruralnog i održivog razovja. Osim predstavnika lokalnih vlasti i predstavnika organizacija civilnog društva važnu ciljanu skupinu ovog programa čine mladi, poljoprivrednici i obični građani.
Budući da je Istočna Hrvatska bila snažno pogođena ratom te i službeno  pripada u područje od posebne državne skrbi, razumljivo je da je ponovna izgradnja socijalne kohezije ujedno jedan od važnih prioriteta i ovog programa.

METODOLOGIJA:
Neformalno obrazovanje lokalnih kapaciteta  koje uključuje treninge, radionice, studijska putovanja, kampanje, prijenos znanja i dobre prakse te princip prekogranične suradnje  predstavljaju osnovnu metodlogiju i pristup u našem radu. Share

ALDA EUROPE

alda-logo

Nacionalna zaklada

Agencija lokalne demokracije je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

veliki rgb

Newsletter registracija

Ime:
E-mail: