Povijest

Agencija lokalne demokracije u Osijeku (ALD Osijek) je nevladina, neprofitna udruga osnovana 1993. godine kao program potpore Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe s ciljem poticanja lokalne demokracije, poštivanja ljudskih prava, održivog razvoja i lokalnog ekonomskog razvoja u ratom pogođenoj Istočnoj Hrvatskoj. Udruga je registrirana u Registru udruga RH od 2001. godine. Osnovana je na principima de-centralizirane međunarodne suradnje a od 1999. godine je i članica Asocijacije agencija lokalne demokracije – ALDA ( www.alda-europe.eu ), široke europske mreže sa sjedištem u Strasbourg-u, Francuska.
Od svog osnutka 1993. godine ALD Osijek, sukladno svojoj misiji, podržava demokraciju na lokalnoj razini osnažujući i izgrađujući kapacitete različitih lokalnih dionika i ciljanih skupina kako bi postali učinkoviti akteri svojih lokalnih zajednica i praktičari demokratske vladavine prava koji pozitivno utječu na socijalni i ekonomski razvoj Istočne Hrvatske.

Share

ALDA EUROPE

alda-logo

Nacionalna zaklada

Agencija lokalne demokracije je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

veliki rgb

Newsletter registracija

Ime:
E-mail: